سخن روز

امام علي (ع): خَيرُ الإخوانِ مَن لَم يَكُن عَلى إخوانِهِ مُستَقصِيا؛
بهترينِ برادران، كسى است كه نسبت به برادرانش پُر توقّع و سختگير نباشد. (غرر الحكم،ح ۴۹۹۷)
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
آیین نامه ها و انتشارات مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

آیین نامه ها

•آیین نامه پشتیبانی از برگزیدگان مسابقات قرآنی
•ضوابط اجرایی پشتیبانی از برگزیدگان مسابقات ملی و بین المللی مهارت
آیین نامه شناسایی وپشتیبانی ازهنرمندان برترکشور
آیین نامه پشتیبانی ازبرگزیدگان مسابقات ملی وبین المللی مهارت

•آیین نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری

•ضوابط اجرایی آیین نامه پشتیبانی از برگزیدگان مسابقات قرآنی

•آیین نامه و دستوالعمل اجرايي اعطای جایزه علمی شهیدچمران(پسادکتری)

•آیین نامه انتخاب دانش آموختگان برتر آموزشی-پژوهشی-نوآوری

•آیین نامه اعطای جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان نخبه و استعداد برتر

انتشارات

• کتاب آیین نامه های بنیاد- مرداد ماه 88

• آشنایی با بنیاد ملی نخبگان

• آشنایی با جوایز و حمایت های بنیاد ملی نخبگان-1388

معرفی طرح پشتیبانی از مخترعان-1388

• کتاب الکترونیکی آشنایی با آیین نامه های بنیادملی نخبگان-ویرایش مردادماه 1388

• عملکرد معاونت علمی و فناوري-1388

• گزارش اهم فعالیتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوري-1388

 

فایل کارگاه های اموزشی

ــ  فایل کارگاه آموزشی آینده پژوهی، حوزه ای نو برای کند و کاو (اردیبهشت 93) ـ فایل شماره یک

ــ  فایل کارگاه آموزشی آینده پژوهی، حوزه ای نو برای کند و کاو (اردیبهشت 93) ـ فایل شماره دو

ــ  فایل کارگاه آموزشی روند ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری و علامت تجاری ( آذر 93)

ــ  فایل کارگاه آموزشی کارآفرینی و ارتقای کار تیمی ( اسفند 93)

 

 

 

 
بنر