بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

بسمه تعالی

 

نام و نام خانوادگی: سید حمداله اکوانی

کارشناسی علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، 1373-1377

کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی ، 1377-1380

دکتری علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1386-1390

مرتبه علمی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

Email:akvani@yu.ac.ir

تلفن:09127058610

 


 

 

فعالیت­‌های پژوهشی

الف: مقالات علمی- پژوهشی

 • حمداله اکوانی* (1387)، گرایش به هویت ملی و هویت قومی در عرب های خوزستان، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 36، صص 99 – 126.
 • محمد باقر حشمت زاده، مریم سادات غیاثیان، حمداله اکوانی* (1390)شرق شناسی و بازنمایی رسانه­ای ایران در آمریکا با تکیه بر سطح خرد زبانی، فصلنامه رهیافت­های سیاسی و بین­المللی، شماره 27 ، صص 29-58.
 • حمداله اکوانی* (1391)، زبان در میدان رسانه ای غرب: ایران به مثابه دیگری، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 51، صص 29-52.
 • حمداله اکوانی* ، ولی موسوی نژاد(1392)، چهارچوبی برای تحلیل جنبش­های انقلابی؛ با تکیه بر جنبش انقلابی مصر و تونس(2011-2013)، فصلنامه رهیافت­های سیاسی و بین­المللی، شماره 35، صص 115-146.
 • آرمان حیدری، حمداله اکوانی، محمدباقر کشفی(1392)، رسانه­ها و هویت فرهنگی: مطالعه دانش آموزان متوسطه شهر یاسوج، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 55، صص 123-148.
 • حمداله اکوانی* ، ولی موسوی(1393)، هویت اسلامی- ایرانی از منظر نظریه آشوب، فصلنامه جامعه­شناسی کاربردی، شماره 56، صص 149-167.
 • حمداله اکوانی* ، جعفر نوروزی نژاد(1393)، تحلیل گفتمان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، شماره 27، صص 3-20.
 • حمداله اکوانی* (1394)، سیاست دوستی در گفتمان علوی، پژوهشنامه نهج­البلاغه، شماره 9، صص 115-135.
 • حمداله اکوانی* ، امران کیانی(1393)،هژمونی و شکست اخوان­المسلمین مصر(2011-2013) چرخش فرصت­های سیاسی و زمینه­های داخلی، پژوهش­های روابط بین­الملل، شماره 14، صص 155-178.
 • مهدی عوض پور،منصور میراحمدی، حمداله اکوانی* ، علی مختاری(1394)، صورتبندی گفتمان سلفی معاصر در جهان عرب، زمینه­های خیزش و منظومه معنایی، فصلنامه رهیافت­های سیاسی و بین­المللی، شماره 44، صص 34-67.
 • حمداله اکوانی* ، محسن شفیعی(1394)، معرفت دینی و تاثیر آن بر مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی(ره)؛ پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره 15، صص 45-64.
 • علیرضا سمیعی اصفهانی، حمداله اکوانی، محسن شفیعی(1394)، تحلیل گفتمانی جهانی شدن و ظهور اسلام سیاسی سلفی جهادی در خاورمیانه؛ فصلنامه سیاست اسلامی، شماره 7، صص 89-113.
 • حمداله اکوانی* ، قباد محمدی شیخی، سید سعید میری(1395)، عقل­گرایی اعتدالی در آراء شهید مطهری، پژوهش­های اعتقادی و کلامی، شماره22، صص 7-30.
 • امران کیانی، حمداله اکوانی(1395)، مجموعه­های تلویزیونی ماهواره­ای و گفتمان هویتی مخاطبان ایرانی، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی،شماره 30،صص9-34.
 • حمداله اکوانی* ، محسن شفیعی(1395)، مردم­سالاری دینی در گفتمان اسلام سیاسی؛ بررسی اندیشه امام خمینی(ره) و ابوالاعلی مودودی؛ پژوهشنامه انقلاب اسلامی،شماره 19، صص1-19.
 • حمداله اکوانی، علی مختاری، امران کیانی(1395)، منازعه گفتمان­های اسلام­گرا و سکولار در جنبش انقلابی مصر (2013-2011)؛ بسترها و نتایج؛ فصلنامه مطالعات جهان اسلام، شماره17، صص 159-180.
 • حمداله اکوانی* ،منصور میراحمدی، مهدی عوض پور، علیرضا سمیعی(1396)، گفتمان سلفیه علمی؛ سیاست پرهیزی و واسازی سلفیت وهابی؛ فصلنامه دانش سیاسی، شماره 25، صص41-69.
 • حمداله اکوانی* (1397)، دو روایت امر سیاسی و مساله دولت در اندیشه دوره میانه اسلامی، فصلنامه دولت پژوهی، شماره 16، صص1-37.
 • حمداله اکوانی* (1397)، دو چهره قدرت درگفتمان سیاسی صفوی؛ فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ، شماره 6، صص 1-26.
 • مهدی عوض پور، حمداله اکوانی* ، منصور میراحمدی(1397)،گفتمان سلفیه صحوه؛ تلفیقفقه سلفی و سیاست اخوانی، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، شماره 14، صص 153-174.
 • حمداله اکوانی* ، محسن جبارنژاد(1398)، محبت و دوستی و نسبت آن با سرمایه اجتماعی در آرای حکمای اسلامی، فصلنامه سیاست اسلامی، شماره 15، صص 171-195.
 • حمداله اکوانی* (1398)، سیاستنامه نویسی و چرخش گفتمانی اندیشه سیاسی ایران، فصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره 25، صص 125-156.
 • حمداله اکوانی* (1398)،گفتمان شیعه در آراء علامه مجلسی؛ چرخش فرصت­های سیاسی و موقعیت سوژگی، فصلنامه شیعه پژوهی، شماره 65، صص93-122.
 • حمداله اکوانی* ، حسین فخرایی(1399)، سیاست بازنمایی در بازی‌های رایانه‌ای: تحلیل انتقادی گفتمان سیاسی استثناگرایی آمریکایی در بازی «فرمان و تسخیر: ژنرال‌ها»، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره102،، صص 43-71.
 • حمداله اکوانی* (1398)، سیاست معنا در گفتمان شیعه، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 58، صص 135-154.
 • Mehdi Evazpor, Hamdallah Akvani* (2019),Fiqh for Action: Jihadi Salafist and Rethinking in Salafi Jurisprudential Foundations, Politics and Religion Journal, Vol 13 No 1.pp 55-77.
 • Hamdallah Akvani *, Abdolvahed zarifi, Hossein Fakhraei, A Critical Analysis of the Political Discourse of Exceptionalism in the 'American Sniper' Movie,Medijske studije (Media Studies).Accepted.

 

ب: مقالات علمی ترویجی

 • بستامی محمد خیر(1389)، الاهیات سیاسی در اسلام، ترجمه حمداله اکوانی، ماهنامه حکمت و معرفت، شماره9، صص 11-17.
 • حمداله اکوانی(1390)،اسلام­هراسی، بنیان های گفتمانی و مبانی استراتژیک آن، ماهنامه حکمت و معرفت، شمار10، صص 14-21.
 • حمداله اکوانی، اردوان ارژنگ(1391)،مدرنیته و اندیشه احیاگر: مروری بر اندیشه سیاسی سید قطب، فصلنامه دانش سیاسی و بین المللی، شماره 2، صص 33-54.
 • علیرضا ازغندی، حمداله اکوانی(1391)، مسائل اساسی اندیشه سیاسی در نامه تنسر، فصلنامه علوم سیاسی،شماره 18، صص 23-44.
 • محمود مقدس، حمداله اکوانی(1391)، انقلاب مصر برآیند نظام الیگارشیک، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 71، صص93-118.

 

پ: مقالات در همایش‌ها و سخنرانی

مقالات کامل در همایش‌­ها

 • حمداله اکوانی، سید ولی موسوی(1392)، سبک زندگی ایرانی اسلامی؛ خودسازماندهی و خودترمیمی در زیست جهان پیچیده و آشوبناک، یاسوج: همایش سبک زندگی در تمدن نوین ایرانی اسلامی.
 • آرمان حیدری، حمداله اکوانی، مریم سروش(1392)، رابطه دینداری و هویت ملی، ارومیه: همایش ملی قومیت و فرهنگ ایرانی-اسلامی.
 • حمداله اکوانی، آزاده قربانی(1393)مقایسه حکومت در اندیشه شهید مطهری و ابوالاعلی مودودی، تبریز: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش.
 • حمداله اکوانی، علی محمدی(1393)، بررسی عناصر و زمینه های پیشرفت سیاسی در کشور با رویکرد اسلامی –ایرانی، تهران: سومین کنفرانسی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت.
 • حمداله اکوانی، داوود موسوی(1397)، نشانه­شناسی اقتصاد سیاسی اسلامی در نهج­البلاغه، خرم آباد: دهمین همایش بین­المللی سیره علوی.
 • حمداله اکوانی، داوود موسوی(1397)، علوم انسانی در گفتمان دینی: مطالعه کارویژه­های علوم انسانی در نهج­البلاغه،
 • حمداله اکوانی، آیت­الله کشاورز(1398)، راه­های برون رفت جهان اسلام از چالش­های مدرنیته در آراء علی شریعتی و جلال آل احمد، اصفهان: کنفرانی بین­المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 • حمداله اکوانی، امین زمانی(1398)، نسبت عدالت و حکمرانی خوب در گفتمان نوگرایی دینی، کرج: دومین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و اسلام.
 • حمداله اکوانی، فریبا نجفی(1398)، فهم معرفت دینی و تاثیر آن بر صورتبندی سیاسی گفتمان­های سنت گرایی و نواندیشی، شیراز: نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه.
 • حمداله اکوانی، سارا موسوی(1398)، فهم مدرنیته و تاثیر آن بر مساله حقوق بشر در گفتمان دینی معاصر، مشهد: همایش بین­المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی.
 • حمداله اکوانی، عبدالرضا ذرافشان، طاهر اکوانیان(1398)، نقش کارگزار در تحولات اجتماعی از منظر احمدشاملو، مشهد: چهارمین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه.

چکیده مقالات در همایش‌­ها

 • حمداله اکوانی، فرج الله زارعیان(1391)، اسلام و صلح بین­الملل؛ با تاکید بر قرآن، تهران:همایش بین المللی صلح و روابط بین الملل: رویکرد ایرانی-اسلامی.
 • حمداله اکوانی، ولی موسوی نژاد(1391)، دو قرائت از صلح بین­الملل در گفتمان سلفی­گرایی، تهران: همایش بین المللی صلح و روابط بین الملل: رویکرد ایرانی-اسلامی.
 • حمداله اکوانی،حسین خادم پیر، مهران پوزش(1392)، اخوان المسلمین حاکم در مصر و چشم انداز الگوی کنش سیاسی، تهران: همایش بین­المللی جنبش­های اسلامی معاصر در اندیشه و عمل.
 • حمداله اکوانی، علی خالقی، ولی موسوی نژاد(1392)، چالش­های هویت اسلامی-ایرانی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، تهران: همایش ملی الگوی هویت اسلامی-ایرانی در چشم انداز 1415.
 • حمداله اکوانی، زینب شکوه(1392) الگوی مشارکت سیاسی در اسلام، کرمان: همایش سبک ندگی در تمدن نوین اسلامی.
 • حمداله اکوانی، مهدی موسوی پور(1392)، کنش انتقادی در جامعه سیاسی از منظر دینی، کرمان: همایش سبک زندگی در تمدن نوین اسلامی.
 • حمداله اکوانی، حسین ستاریان پور(1393)، شبکه­های اجتماعی مجازی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی قم: همایش ملی سبک زندگی ایرانی اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت.
 • حمداله اکوانی(1393)، چشم انداز استراتژیک منازعه خرده گفتمان­های اسلام­گرا در تحولات جهان عرب،اصفهان: همایش ملی مناقشات خاورمیانه در عصر جهانی شدن.
 • شریف لک زایی، حمداله اکوانی،محسن جبارنژاد(1398)، ظرفیت­های حکمت متعالیه برای گذار از بحران دانش سیاسی در ایران، تهران: همایش ملی حکمت ایرانی و حکمت متعالیه.

 

ت: ترجمه کتاب

 • جاناتان بیگنل(1393)، نشانه، ایدئولوژی و رسانه، ترجمه حمداله اکوانی، محسن محمودی، محسن امیرور، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اسلامی.
 • آندرا سرون، رسانه­های اجتماعی و پاسخ­گویی سیاسی(1399)، ترجمه حمداله اکوانی، ابوذر رفیعی قهساره، تهران: انتشارات ساکو.

ث: طرح‌­های پژوهشی

 • حمداله اکوانی(1398)، خوانش مخاطبان از برنامه­‌های سیمای جهان بین، مطالعه برنامه شب­های بام ایران، اجرا شده برای صدا و سیمای چهار محال و بختیاری.
 • حمداله اکوانی(1399)، نقش برنامه‌های شبکه استانی جهان­­بین در رفتار انتخاباتی رای دهندگان در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اجرا شده برای صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری.