رؤسای بنیاد نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد

 

دکتر سید حمداله اکوانی (از 96/11 تاکنون)  

 

دکتر یوسف نیک‌روز (از 94/04 تا 96/11)  

دکتر علی مرادی (از 90/07 تا 94/04)