*معرفی الگوهای موفق استان کهگیلویه و بویراحمد*

برای دریافت فیلم معرفی دکتر علیرضا منفرد کلیک کنید.

----------------------------------------------------------------------------

برای دریافت فیلم معرفی دکتر سید شاهرخ موسویان، «بخش 1»، «بخش 2» و «بخش 3» کلیک کنید..

----------------------------------------------------------------------------

برای دریافت فیلم معرفی دکتر امیرحسین دوستی مطلق کلیک کنید.

----------------------------------------------------------------------------