شنبه 5 مهر 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

با هدف تقویت مهارت بیان/
کارگاه آموزشی مهارت سخنرانی و ارائه موثر در یاسوج برگزار شد.

کارگاه آموزشی دو روزه با عنوان "مهارت سخنرانی و ارائه موثر" با هدف تقویت سخنوری و افزایش قدرت بیان در سمینارها، جلسه دفاع پایان نامه و ... در یاسوج برگزار شد.

با توجه به اینکه آموزش فنون سخنوري در سطح مدارس و دانشگاه ها به صورت جدي صورت نمی گیرد و از طرفی مهارت‌هاي مختلف كلامي از جمله ملزومات یک دانشجو در دوران تحصیل به شمار می‌رود، ضرورت آموزش این موضوع بیش از پیش احساس می‌شود.

سخنوری، بیان شیوا و رسا و ... هنرهاي تأثير گذاري هستند كه انسان‌ها و به خصوص دانشجویان را در بيان مباحث و مسائل گوناگون ياري مي كنند.

این کار گاه با هدف افزایش مهارت سخنوری و سخنرانی ویژه مستعدین برتر و دانشجویان علاقه‌مند دانشگاه های یاسوج برگزار گردید.

از جمله سرفصل مطالب ارائه شده در این کارگاه عبارت بودند از:

 • ارکان اساسی یک سخنرانی موفقیت آمیز
 • انتخاب عنوان مناسب
 • نکات مهم در نوشتن متن سخنراني
 • نکات پیش از سخنرانی
 • وضعیت ظاهری سخنران
 • مراحل اجراي فنون سخنراني
 • چگونه هنگام سخنراني بر ترس خود غلبه كنيم؟
 • ویژگیهای یک سخنرانی موثر
 • ویژگیهایی که متن سخنرانی
 • اثربخشی سخنرانی
 • و...

 


تاریخ انتشار : 1396/11/29
کد : 42
تعداد بازدید: 563

   تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: میدان آزادگان، ابتدای خیابان پاسداران، جنب شورای اسلامی شهر یاسوج کدپستی 7591887131